Toái Phong Thiên – Đệ nhị chương

Đệ nhị chương – Đệ đệ Nam hài thanh tú kia tên là Lâm Một Năm, là hạ nhân hầu hạ Lục Vũ Hạo, cùng với tên ngốc kia lớn lên từ nhỏ…