Toái Phong Thiên – Đệ tam chương

Đệ tam chương – Tiến cung Lục Vũ Hạo hồ nghi liếc nhìn Lục Tiểu Mục, nhìn bát thuốc dần dần được đưa về phía mình… Lúc này đây, dưới ánh nến vàng ấm...