Daily Archive: April 20, 2011

Toái Phong Thiên – Đệ lục chương 2

Toái Phong Thiên – Đệ lục chương

Đệ lục chương – Hoài nghi   “……” Đỗ Phong đi qua chỗ giá sách cao, lẳng lặng nghe. Trong lòng tự nhiên tràn đầy hoài nghi. Cư Hàn Ngự (Đỗ Vũ) nói, tối...

Toái Phong Thiên – Đệ ngũ chương 4

Toái Phong Thiên – Đệ ngũ chương

Đệ ngũ chương – Bằng hữu ” Ta…… Ta…… Là mới tới, bị đưa đến cho hoàng đế……để… hát xướng……” Lục Vũ Hạo toát mồ hôi lạnh, lời nói ra không thể rút lại...