Toái Phong Thiên – Đệ thất chương

Đệ thất chương – thân phận Một bên, khéo léo quan sát , có lẽ Lâm Một Năm chưa nói gì với Hoàng đế cùng Thái tử, lại nghĩ cả Thiên Phong quốc chỉ...