Toái Phong Thiên – Đệ cửu chương

Đệ cửu chương – Mỹ nhân Đương nhiên, Lục Vũ Hạo trong lòng là trăm chuyển ngàn hồi, đáng tiếc là Điền Điềm Nhi cũng bất động thanh sắc, đối với lời ca ngợi...