Daily Archive: April 30, 2011

Giới thiệu 4

Giới thiệu

♥Giới thiệu ♥ Quí tính đại danh: Minh Tiêu ( mọi người có thể gọi ta Tiêu Nhi, tiểu Tiêu nhi, … =.=) ♥ Ngày sinh: 20/02/1993 ♥ Cung Hoàng Đạo: Song Ngư a...

Toái Phong Thiên – Đệ thập chương 8

Toái Phong Thiên – Đệ thập chương

Đệ thập chương  – Ám đấu Khóe miệng run rẩy – đây mới đích thực là cao thủ trong truyền thuyết, quả nhiên lợi hại! ” Việc kia được rồi, nếu lần này ta...