Toái Phong Thiên – Đệ thập nhất chương

Đệ thập nhất chương – Tiếp cận ” Chủ tử, thật là lợi hại……” Vừa đi, Lâm Một Năm vừa nhìn Lục Vũ Hạo với ánh mắt ngưỡng mộ. Lục Vũ Hạo lắc lắc...