Toái Phong Thiên – Đệ thập nhị chương

Đệ thập nhị chương – cảnh báo Lãnh Phong Lam kia thực sự là kiệm lời, chỉ gật gật đầu rồi rời đi. Hiện tại việc chính trị quốc sự thực bề bộn, cho...