Toái Phong Thiên – Đệ thập tam chương

Đệ thập tam chương – Ngọc Dung Ngọc dung tựa hồ có chút ngoài ý muốn – quả thực, Thái hậu nương nương từng nói qua sẽ cho mình trở thành phi tử, nhưng...