Toái Phong Thiên – Đệ thập tứ chương

Đệ thập tứ chương – Ngưỡng mộ ” Khụ, đầu tiên…… ngươi nói cho ta biết người trong lòng của Thủy nguyệt quốc công chúa là ai; tiếp theo, biến cố nội tình trong...