Toái Phong Thiên – Đệ thập lục chương (thượng)

Đệ thập lục chương – Diễn kịch (Thượng) Đêm đã khuya, tiết trời lập thu có phần lạnh. Lục Vũ Hạo  nửa đêm tỉnh lại, trong lòng có chút dự cảm khác thường. Mệt...