Toái Phong Thiên – Đệ thập bát chương

Đệ thập bát chương – Diễn kịch (Trung hạ) ” Hạo ca ca, Hạo ca ca ta có một tin tốt và một tin xấu!” Lãnh Lam khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa,...