Toái Phong Thiên – Đệ nhị thập chương

Đệ nhị thập chương – Diễn kịch (Hạ) Một đôi mắt rất đẹp? Đẹp? Không, phải nói là bởi vì đôi mắt kia có đủ tàn nhẫn quang mang nên mới vô cùng xinh...