Toái Phong Thiên – Đệ nhị thập nhất chương

Đệ nhị thập nhất chương – Thái Cực (Thượng) Lãnh Phong Lam cùng Lục Vũ Hạo không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, Lục Vũ Hạo ngầm hiểu –  nơi đây không nên...