Bố cáo thiên hạ !!!!

Đại hội võ lâm sắp đến! Tiêu nhi thiết nghĩ không thể để uổng phí công lao dưỡng dục của bậc phụ mẫu được, càng không thể uổng phí 12 năm chăm chỉ tu...