Toái Phong Thiên – Đệ nhị thập tứ chương

 Đệ nhị thập tứ chương – Sớm xuân Lãnh Phong Lam phá lệ khẽ cười một chút, thấp giọng nói,” Hắn đã từng phát thệ, sẽ không phản bội ta.” Lãnh Lam lại thần...