Toái Phong Thiên – Đệ nhị thập ngũ chương

Đệ nhị thập ngũ chương – Đông chí Có thể do Lục Vũ Hạo vẻ mặt suy tư quá nghiêm trọng, khiến Lãnh Lãm gắt gao nắm lấy y phục hắn lo lắng có...