Toái Phong Thiên – Đệ nhị thập thất chương

Đệ nhị thập thất chương – Khai thác ” Ngươi nói…… Mỗi ngày?” Lục Vũ Hạo như con cá chép từ giường bật dậy, trừng lớn ánh mắt  vả vả vào miệng lại dùng...