Toái Phong Thiên – Đệ nhị thập bát chương

Đệ nhị thập bát chương – Hồi ức ” Cáp? Thời điểm đó không phải ngươi thích Mộ Dung Dung sao?” Lục Vũ Hạo hỏi. “…… Nói ra thì đúng là thế. Nhưng tại...