Thông Báo !!!!!!!

Trước hết là tạ lỗi với các nàng, đừng ném đá cũng đừng ghét Tiêu Tiêu nha, 🙁 Ta lâu không có xuất hiện là có lý do chớ bộ!!! Thực ra thì ngại...