Toái Phong Thiên – Đệ tam thập chương

Đệ tam thập chương – Chuẩn bị Tuy rằng từng có may mắn nhìn thấy Lục Vũ Hạo sử dụng “năng lực”,  nhưng lần này cũng không vẫn là không thể tưởng tượng. Chén...