Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – Chương 3

Chương 3. Tổn hữu Chống mãi cuối cùng cũng về đến nhà, Diệp Vãn Vụ cảm thán, nếu ở đây có thang máy thì tốt a! ! ! Đem túi đồ mua sắm về...