Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – Chương 4

Chương 4. Kỳ duyên Diệp Vãn Vụ vội vã chạy đến phòng ngủ, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của Vân Lộ túm chặt lấy chăn. Bởi vì chăn trùm qua mặt, khiến hắn...