Toái Phong Thiên – Đệ tam thập cửu chương

Beta: (my) Robin ♥ Đệ tam thập cửu chương – Ngộ kiến (Gặp phải) Thân là Hoàng đế, cho dù gặp chiến tranh loạn lạc, tướng sĩ trước hết đều chiếu cố hắn. Hắn...