Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – Chương 15

Beta: (my) Robin ♥ Chương 15. Ngẫu nhiên gặp gỡ Hạ Hâm là một nữ nhân có suy nghĩ quái dị, điểm này Hạ Thần Sương đệ đệ của nàng đã sớm biết, bởi...