Ngày đẹp trời – Minh Tiêu

Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Tiêu up một ít tranh vẽ lên….