Toái Phong Thiên – Đệ tứ thập nhị chương

Beta: (my) Robin ♥ Đệ tứ thập nhị chương – Ngoài ý muốn Lục Vũ Hạo vừa nhìn thấy Lâm Tư Nguyên, hắn mặc một tấm áo bằng vải thô, không có che mặt,...