Toái Phong Thiên – Đệ tứ thập tam chương

Đệ tứ thập tam chương – Hy vọng Lục Vũ Hạo và Lâm Tư Nguyên cùng lúc tỉnh lại, bọn họ nằm trền giường trong một gian phòng, trong phòng bài trí cực kỳ...