Bố cáo thiên hạ

Mấy tuần này chậm trễ các nàng vì có chút việc, tệ xá có thêm nhân khẩu mới vô nên phải sắp xếp lại một chút

Các nàng thông cảm, tuần sau sẽ trở về đúng quĩ đạo  ^^

Thân ái !!!

Minh Tiêu♥

Content Protection by DMCA.com

Để lại bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: