Toái Phong Thiên – Đệ tứ thập thất chương

Edit +Beta: Minh Tiêu♥ Đệ tứ thập thất chương – tình thế Lục Vũ Hạo an tâm cười, Lâm Tư Nguyên lại lo lắng. Hắn cảm thấy việc bị Lãnh Y Y truy vấn...