Daily Archive: December 14, 2011

Tân lang biến tân nương – Chương 3 8

Tân lang biến tân nương – Chương 3

Edit: Robin (aka Tử Uyển)♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ tam chương   Trương Suất ra mở cửa, nhìn thấy Bối Hiểu Ninh câu đầu tiên chính là: “Ai yô! Tiểu tân lang đại nhân,...

Ngươi không thương ta ta ngoại tình – Chương 4 2

Ngươi không thương ta ta ngoại tình – Chương 4

Edit: Tiểu Thập Lục♥ Beta: Minh Tiêu♥ Chương 4 Khi ta đã ngồi trong cái vật thể kì lạ di động được này, tim ta vẫn cứ loạn nhịp mà đập thình thịch:“Làm ta...