Toái Phong Thiên – Phiên Ngoại 1: Lam – Hạo (Hạ)

Edit: Minh Tiêu♥ Warning: H (18+) =)) cân nhắc nha~ ( nói thế thôi =]] ) *lăn lộn* Phiên ngoại 1: Lam – Hạo (Hạ) ” Lam ngươi, ngươi muốn làm gì?” Lục Vũ...