Tân Lang Biến Tân Nương – Chương 7

Edit: Robin (aka Tử Uyển)♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ thất chương Hai cái tên lớn đầu, ở tại Cốt Đầu quán nhà người ta lăn qua lăn lại vừa kẹp vừa hút (xương) qua...