Tân Lang Biến Tân Nương – Chương 8

Edit: Robin(aka Tử Uyển)♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ bát chương Trên sân khấu thay một ban nhạc khác, hát thật to một bài hát kinh điển cũ mèm nhớ chuyện xưa gì đấy. Bối...