Tân Lang Biến Tân Nương – Chương 9

Edit: Robin (aka Tử Uyển)♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ cửu chương “Ngươi nói cái gì?!” “Ta nói ngươi hí hoáy với mấy bông hoa nhìn rất đẹp nha, như một đại cô nương á.”...