Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – Chương 26

Edit: Minh Tiêu♥ Chương 26. Sinh nhật.             Buổi tối 15 tháng 4, Hạ Thần Sương ngồi trên ghế sô pha nhà nãi nãi xem Tv mà lòng không yên. Hắn từ sau lần...