Kiều Thượng Đính Ước Kiều Hạ Ái – Chương 27 (Chính văn hoàn)

Edit: Minh Tiêu♥ Chương 27. Viên mãn ( chính văn hoàn )             Nhìn người đang yên lặng ngủ trong lòng mình, Hạ Thần Sương trong lòng cảm giác sung sướng cùng thỏa mãn...