Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – Phiên ngoại 2 (thượng)

Edit: Minh Tiêu♥ Phiên ngoại 2. Chân tướng (thượng)             Cuộc sống sau hôn nhân có thể nói là phi thường bình tĩnh mà ấm áp, muốn nói đến chỉ ngoại trừ một sự...