Daily Archive: February 11, 2012

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 1 4

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 1

Edit: Huyết Vũ♥ Beta: Minh Tiêu♥ Chương 1 Ta, Vạn Niên Thọ, nam, 18 tuổi, rốt cục kết thúc chín năm giáo dục bắt buộc và ba năm cuộc sống cao trung không có...

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – Phiên ngoại 3 (hoàn) 18

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – Phiên ngoại 3 (hoàn)

Edit: Minh Tiêu♥ Phiên ngoại 3. Quân tử “Sầu “, phụ tử “Cừu “             Từ sau khi bị “bắt cóc” nửa ngày, Vân Lộ lúc nào cũng cận kề mụ mụ với ba...