Hoạt cái nhĩ ái ngã – Chương 1

Edit: Minh Tiêu♥ Chương 1: Nhìn không thấy địch nhân Tạ Tranh Ngôn không kiên nhẫn nhìn thời gian, hướng trên lầu hô to: “Tỷ !  Đã xong chưa hả?” “ Đợi 5 phút...