Tân lang biến tân nương – Chương 14

Edit: Robin♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ thập tứ chương Tayphải của Lăng Tiếu bó thạch cao vào thành một cục to, Bối Hiểu Ninh phải mất sức mãi mới cởi được âu phục trên...