Daily Archive: February 28, 2012

Hoạt cái nhĩ ái ngã – Chương 2 1

Hoạt cái nhĩ ái ngã – Chương 2

Edit: Minh Tiêu♥ Chương 2: Người tăng lên cùng người hạ xuống (tạm dịch) Mỗi ngày đúng 6 giờ sáng, Tạ Tranh Ngôn đều đúng giờ rời giường, đi chơi bóng hoặc là chạy,...

Tân lang biến tân nương – Chương 16 2

Tân lang biến tân nương – Chương 16

Edit: Robin ♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ thập lục chương Hàm răng Bối Hiểu Ninh còn chưa kịp khép lại, đầu lưỡi của Lăng Tiếu liền bừng bừng khí thế mà vọt tiến vào....