Daily Archive: March 1, 2012

Toái Phong Thiên – Phiên ngoại 2: Chương 1 2

Toái Phong Thiên – Phiên ngoại 2: Chương 1

Toái Phong Thiên – Phiên ngoại 2 (Cung đình + Ngược tâm) Tác giả: Dạ hoàn thanh Edit: Minh Tiêu♥ Chương 1. Bàn tay nhẹ nhàng rót nước vào chén trà thanh ngọc, phía...

Tân lang biến tân nương – Chương 17 6

Tân lang biến tân nương – Chương 17

Edit: Robin♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ thập thất chương Bối Hiểu Ninh đi suốt đêm trở về nhà. Phòng ngủ vẫn được trang trí như phòng tân hôn, trên giường còn để một cái...