Tân lang biến tân nương – Chương 18

Edit: Robin♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ thập bát chương Trên đường, Bối Hiểu Ninh một mực hung hăng mà tự mắng chính mình: Bối Hiểu Ninh! Trong đầu ngươi bộ toàn phân hay sao?!...