Daily Archive: March 8, 2012

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 7 4

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 7

Edit: Huyết Vũ♥ Beta: Minh Tiêu♥ Chương 7 Bàn tay từ địa ngục rốt cục cũng buông lỏng ra! Ta liều mạng thở phì phò, con mắt trừng chết mắt hắn. Đó là cảm...

Tân lang biến tân nương – Chương 20 8

Tân lang biến tân nương – Chương 20

Edit: Robin♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ nhị thập chương Được cho ăn một chầu ‘bữa chính’, Bối Hiểu Ninh bị ăn đến cả người xụi lơ, hạ thân tê dại. Cả hắn lẫn Lăng...