Daily Archive: March 19, 2012

Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng – Chương 3 2

Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng – Chương 3

Edit: Huyết Vũ♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ tam chương: Muốn xuyên sẽ xuyên đến triệt để. Hạng Dực vì báo đáp các vị lang tỷ tỷ, ứng với các nàng yêu cầu, tiến hành...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 10 4

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 10

Edit: Huyết Vũ♥ Beta: Minh Tiêu♥ Chương 10 Đoàn người vội vã trở lại Tông phủ, cố ý tránh cửa trước từ cửa sau đi vào. Tới Ngâm Tùng Trai nơi Tông Thế Công...

Tân lang biến tân nương – Chương 23 4

Tân lang biến tân nương – Chương 23

Edit: Robin♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ nhị thập tam chương   *Đập đầu~ ức! chương này ta lại bị thiếu raw, raw chương này chỉ có vài dòng…, và ta típ tục nhìn QT...

Ngươi không thương ta ta ngoại tình – Chương 5 2

Ngươi không thương ta ta ngoại tình – Chương 5

Edit: Robin♥ Beta: Minh Tiêu♥ Chương 5 ▬▬▬▬▬▬ *Từ chương này là ta *Robin* edit! Bộ này cung ta chả có ai làm cả, mặc dù nó rất là kut3, drop thì phí quá...