Daily Archive: March 22, 2012

Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng – Chương 4 6

Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng – Chương 4

Đệ tứ chương: Xuyên rồi xuyên rồi! Khai hương tân chúc mừng đi! …… Yêm hệ tân đoạt chủ không có ý nghĩa tập hợp số lượng từ phân cách tuyến…… “Ôi ~ thế...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 11 0

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 11

Edit: Huyết Vũ♥ Beta: Minh Tiêu♥ Chương 11 Lão mụ, hài nhi bất hiếu, không có cách nào hoàn thành tâm nguyện suốt đời của người. ( mặt của ngươi rõ ràng đang cười….....

Ngươi không thương ta ta ngoại tình – Chương 6 0

Ngươi không thương ta ta ngoại tình – Chương 6

Edit:Robin♥ Beta: Minh Tiêu♥ Chương 6 Không đếm xỉa đến Tư Đồ Dật mặt đang đen như mực, hắn nhiệt tình cho Tư Đồ Dật một cái ôm lớn: “Dật, ngươi vẫn là xinh...

Tân lang biến tân nương – Chương 24 5

Tân lang biến tân nương – Chương 24

Edit: Robin♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ nhị thập tứ chương Cuối tuần, Bối Hiểu Ninh về nhà. Cùng ngồi nói chuyện với cha một hồi, theo như dặn dò của mẹ, Bối Hiểu Ninh...