Daily Archive: March 26, 2012

Ngươi không thương ta ta ngoại tình – Chương 7 0

Ngươi không thương ta ta ngoại tình – Chương 7

Edit: Robin♥ Beta: Minh Tiêu♥ Chương 7 “Tư Tiêu Bạch!”Hắn gầm nhẹ, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Ta cười mị mị nhìn hắn, miệng lưỡi di động nhanh hơn, cảm...

Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng – Chương 5 0

Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng – Chương 5

Edit: Huyết Vũ♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ ngũ chương: Tận mắt tới BX trong truyền thuyết. Phiên bản Lãnh Nguyệt Linh gặp mặt Hạng Dực: Nghe hạ nhân nói Long đã đem sự tình...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 12 0

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 12

Edit: Huyết Vũ♥ Beta: Minh Tiêu♥ Chương 12 ” Chỉ nghe qua ngày xưa Lỗ Ban có diều bay, chưa từng nghe nói qua gia hương ngươi có máy bay gì đó.” Ma vương...

Tân lang biến tân nương – Chương 25 0

Tân lang biến tân nương – Chương 25

Edit: Robin♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ nhị thập ngũ chương Trên đường lúc sau khoảng 10h, điện thoại di động của Lăng Tiếu bắt đầu reo không ngừng, nhưng y vẫn không tiếp, cuối...