Daily Archive: April 3, 2012

[Đoản Văn – ĐPBB đồng nhân] Hái Hoa Tặc – Chương 3+4 1

[Đoản Văn – ĐPBB đồng nhân] Hái Hoa Tặc – Chương 3+4

Edit: Robin♥ 3.Dịu dàng khuyên nhủ giai nhân Đông Phương Bất Bại trở về phòng, mới nhớ đến ước định với hái hoa tặc kia. Chợt nghĩ đến mình lại đi tin tưởng một...

Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng – Chương 7 0

Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng – Chương 7

Edit: Huyết Vũ♥ Đệ thất chương: Ngẫu không muốn bị lừa đá a. “Phong mỹ nhân a ~ ngẫu lúc nào có thể ăn cơm a ~~~ bụng ngẫu kháng nghị thật lâu rồi...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 14 1

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 14

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 14 Ta nhịn không được đi tới bên cạnh ao, với tay khuấy đảo hồ nước, lạnh lạnh, thật thoải mái! Lại nhìn một đám cá tụ tập cách đó...

Tân lang biến tân nương – Chương 27 3

Tân lang biến tân nương – Chương 27

Edit: Robin♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ nhị thập thất chương Lăng Tiếu mang Tôn Miểu Miểu quay lại địa điểm tập hợp trước đó. Trừ Bối Hiểu Ninh, tất cả mọi người đều đã...