Daily Archive: April 6, 2012

[ĐOẢN VĂN – ĐPBB ĐỒNG NHÂN] HÁI HOA TẶC – CHƯƠNG 5+6 1

[ĐOẢN VĂN – ĐPBB ĐỒNG NHÂN] HÁI HOA TẶC – CHƯƠNG 5+6

Edit: Robin♥ 5. Nhàn rỗi cùng quân đi du ngoạn  *quân: vua chúa? chắc ý chỉ là khó chiều thui 😀 “Thấy thế nào?” Dương Phàm có vài phần tự đắc khoe khoang xe...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 15 1

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 15

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 15 Yến hội buổi tối ở Lân Đức điện, thần tử tự nhiên là đến trước hoàng đế. Trong điện lớn như vậy, thần tử lần lượt ngồi ở hai...

Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng – Chương 8 2

Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng – Chương 8

Edit: Huyết Vũ♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ bát chương: Lừa đại nhân, thỉnh ngài chân cao đánh khẽ. Chảy mồ hôi, Phong mỹ nhân a, ngẫu đã Say ( tiếng Anh nha ) với...

Tân lang biến tân nương – Chương 28 8

Tân lang biến tân nương – Chương 28

Edit: Robin♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ nhị thập bát chương   Ngày thứ hai thức dậy, mọi người chia nhau đi mua thổ đặc sản. Bối Hiểu Ninh chủ động gọi Lăng Tiếu vào...